ХҮСЭЛТ ГАРГАГЧ ТАНД

logo.jpg

Brain Evolution

"Brain Evolution" нь анх зөвхөн англи хэлний сургалтыг ажиллуулах зарчимаар явагддаг байсан бол үйл ажиллагааныхаа цар хүрээнд судалгаа хийж дүгнэлт гаргасны үндсэн дээр нийгэмд дутагдаад байгаа зүйлсийг анзаарч үр дүнд чиглэсэн хүн бүхэнд хүрэлцэхүйц сургалт, бодит үнийн жишигийг бий болгохыг зорилго болгон ажиллаж байна.

Brain Evolution сургалт болон цогц хөтөлбөрийн ялгаа

Сургалт "Суралцагч Төв"-тэй

явагддаг учир бидний чиглүүлэг, таны хичээл зүтгэлээс шууд хамааран үр дүн гарна

Сургалт

400'000

төг/түвшин

CORE STUDY

4 долоо хоног

Хэлний түвшин сонголтоор

Soft skill сонголтоор

Design with Social marketing basics

ЦАГ СОНГОЛТ

3 өдрийн сонголт

Д

М

П

Ба

Бя

Н

Цаг сонголт

15:00

16:30

18:00

19:30

ТАЙЛБАР

Өөрийн түвшинээ ахиулах хүн бүхэнд нээлттэй богино хугацааны сургалт.

Хөтөлбөр

280'000

төг/жил

CORE STUDY

42 долоо хоног

Англи хэл анхан шат

Soft skill basics

ЦАГ СОНГОЛТ

.

Бямба

Ням

16:00

17:30

ТАЙЛБАР

Анхан шатнаас Бизнесийн түвшин хүртэл системчилсэн урт хугацааны хөтөлбөр учир сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн хүмүүст хамаарна