Search

СУРАЛЦАГЧДЫН СЭТГЭГДЭЛТоглуулагчийн Playlist button дээр дарж бусад сэтгэгдэлүүдийг үзээрэй.

26 views0 comments

Recent Posts

See All

Яриа суурьласан сургалт

Сургалтын хөтөлбөрт онлайн болон танхимын сургалтыг хослуулсан европын хэлний нэгдсэн стандартчилалд нийцсэн A1-анхан, A2-ахисан анхан, B1-дунд, B2-ахисан дунд, B2-C1-ахисан, C1-бизнесийн гэсэн нийт з